Hallitus

Kommodori

                 
Hannu Bryggare           050-3638861                                                 hbryggare@gmail.com
                   
Varakommodori
                 
Juha Mäkinen               0400-533626                                                 juha.makinen5@dnainternet.net

Taloudenhoitaja
                 
Sofia Kylliäinen            040-5352428       050-5940233                     sofia.kylliainen@gloriakeittiot.fi

Sihteeri                  
                  
Ossi Niskala                 02-8260428         0400-328828                     ossi.niskala@raumankodinkone.fi
 
Jäsenet
 
                 
Markku Raitanen            0440-166713                                                 make.raitanen@netti.fi

Anssi Talvio                    0440-904594                                                  anssi.talvio@gmail.com