Hallitus

Kommodori

                 
Hannu Bryggare           050-3638861                                                      hbryggare@gmail.com
                   
Varakommodori
                 
Juha Mäkinen               0400-533626                                                      juha.makinen5@dnainternet.net

Taloudenhoitaja
                 
Hannu Bryggare            050-3638861                                                    hbryggare@gmail.com

Sihteeri                  
                  
Ossi Niskala                 02-8260428         0400-328828                     ossi.niskala@raumankodinkone.fi
 
Jäsenet
 
                 

Anssi Talvio                    0440-904594                                                  anssi.talvio@gmail.com