Katsastus

Katsastajat:  
Anssi Talvio    044-0904594   Juha Mäkinen    0400-533626
Virallista katsastuspäivää ei ole, vaan aika ja paikka tulee sopia katsastajan kanssa

Liput, viirit ja muut pätevyysmerkit voi ostaa katsastajilta.

 

Katsastuksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää veneilyturvallisuutta ohjaamalla ja opastamalla veneilijöitä veneidensä hoitoa, varustamista ja varusteiden käyttötaitoa koskevissa asioissa sekä turvallisuusmyönteisten asenteiden omaksumisessa.

Katsastuksen tärkeimpänä perusteena on Merilain 8 “:"Aluksen tulee, sitä merenkulkuun käytettäessä, olla niin rakennettu, varustettu, miehitetty, lastattu ja vaadittavin tarvikkein varattu, että ihmishenki ja omaisuus voidaan, ottaen huomioon sekä kulkuveden laatu että liikenne, johon alusta käytetään, katsoa turvalliseksi".

Vastuu veneestä ja siinä olevien henkilöiden turvallisuudesta on veneen omistajalla tai haltijalla, ja kulussa oltaessa päällikkönä toimivalla. Katsastus ei vapauta heitä tästä vastuusta. Päällikön on ennen purjehdukselle lähtöä parhaansa mukaan varmistauduttava siitä, että vene on täysin kunnossa, merikelpoinen ja riittävästi varustettu sekä miehitetty.

Tehtävää helpottaa osaltaan katsastus, jonka voi suorittaa vain veneilyliittojen tehtävään valtuuttama henkilö.

Katsastumenettely:
Katsastus jaetaan peruskatsastukseen ja vuosikatsastukseen. Katsastus tehdään purjehduskauden alussa kesäkuun loppuun mennessä, ja se on voimassa seuraavan vuoden kesäkuun loppuun.
Katsastettu vene merkitään vuosittain kotiseuran venerekisteriin, jolloin vene saa oikeuden käyttää seuransa lippua.
Katsastuksen suorittavat seuran siihen valtuuttamat, katsastajakurssin käyneet katsastajat, joilla on liittojen myöntämä katsastajalupa.

PERUSKATSASTUS
Peruskatsastus tehdään joka viides vuosi, sekä silloin, kun vene on vaihtanut omistajaa tai rekisteröintiseuraa, tai jos vene on vaurioitunut.

Peruskatsastus tehdään kaksivaiheisena, toinen runkokatsastuksena veneen ollessa maissa ja toinen veneen ollessa vesillä purjehdusvalmiina.

Runkokatsastuksessa tarkastetaan ulkopuolelta veneen runko, ohjauslaitteet, voimansiirtolaitteet ja läpiviennit. Sisäpuolelta tarkastetaan vastaavat kohteet sekä moottori.

VUOSIKATSASTUS
Vuosikatsastus tehdään joka vuosi veneen ollessa purjehdusvalmiina, jolloin tarkastetetaan turvallisuuteen vaikuttavat varusteet ja laitteet.


KATSASTUSLUOKAT
Veneet katsastetaan niiden rakenteen, varustuksen ja purjehdusalueen mukaan seuraaviin luokkiin:

Katsastusluokka A: Avomeri
Avomeriolosuhteisiin purjehduskautena vallitseviin olosuhteisiin rakenteeltaan ja kunnoltaan soveliaat veneet, jotka pystyvät olemaan tarvittavan omavaraisia. Purjehdusalue kattaa Itämeren lahtineen, Pohjanmeren, Ruotsin, Norjan ja Kuolan niemimaan rannikot, Brittein saaret, Biskajan, Espanjan ja Portugalin rannikon sekä Välimeren (= Euroopan rannikkovedet ja Välimeri).

Katsastusluokka B: Rannikko
Meriolosuhteisiin rannikon läheisyydessä normaalina purjehduskautena vallitseviin olosuhteisiin rakenteeltaan ja kunnoltaan soveliaat veneet, jotka pystyvät olemaan tarvittavan omavaraisia.
Purjehdusalue kattaa Perämeren ja Suomenlahden, suotuisissa olosuhteissa PohjoisItämeren Hanko-Gotlanti linjan länsipuolella.

Katsastusluokka C: Saaristo
Saaristoon ja sisävesille normaalina purjehduskautena vallitseviin olosuhteisiin rakenteeltaan ja kunnoltaan soveliaat veneet.
Purjehdusalue kattaa Suomen rannikot, järvet, Ahvenanmeren, Suomenlahden perukan Viipurinlahdelle ja Saimaan kanavan, sekä suotuisissa olosuhteissa Merenkurkun ja välin Helsinki-Tallinna.

Katsastusluokka D: Suojaiset vesialueet
Suojaisille vesialueille rakenteeltaan ja kunnoltaan soveliaat veneet, sekä valvotuissa olosuhteissa tapahtuvat purjehdustapahtumat.

 

Katsastuskohteet ja varusteet

Selite:  x = pakollinen, 2 = pakollinen 2 kpl, o = suositus, p = vain purjeveneissä, m = vain moottoriveneissä

1

Runko ja rakenteet

A

B

C

D

1.1

Veneen yleiskunto

x

x

x

x

1.2

Materiaalin ja pinnoitteen kunto

x

x

x

x

1.3

Köli ja kölilaatikko

xp

xp

xp

xp

1.4

Peräsimen kunto

x

x

x

x

1.5

Akselin, potkurin ja vetolaitteen kunto

x

x

x

x

1.6

Runkoläpiviennit, sulkuventtilit ja putkistot

x

x

x

x

1.7

Aukot ja niiden suljettavuus

x

x

x

 

1.8

Nestekaasujärjestelmä, mikäli asennettu

x

x

x

x

1.9

Painavien esineiden kiinnitys

x

x

x

x

1.10

Ohjailupaikka

xm

xm

xm

xm

1.11

kellukkeidentarkastus

 

 

 

x

 

2.

Takila ja purjeet 

A

B

C

D

2.1

Takilan kunto

x

x

x

x

2.2

Myrskypurjevarustus

x

x

o

 

 

3.

Moottori ja sen järjestelmät, mikäli asennettu

A

B

C

D

3.1

Moottorin säätö- ja hallintalaitteet

x

x

x

xm

3.2

Moottorin asennus ja kunto

x

x

x

xm

3.3

Konehuoneen tuuletus

x

x

x

 

3.4

Polttoainejärjestelmä

x

x

x

xm

3.5

Jäähdytysjärjestelmä

x

x

x

xm

3.6

Sähköjärjestelmät

x

x

x

xm

3.7

12 / 24 V

x

x

x

 

3.8

maasähkö, mikäli asennettu ( vikavirtasuoja pakolllinen)

x

x

x

 

3.9

Öljy- ja pilssivesiastia

x

x

x

 

 

4.

Venevarusteet

A

B

C

D

4.1

Pää- ja varaohjausjärjestelmä

x

x

x

x

4.2

Ankkurijärjestelmä

2

2

x

o

4.3

Ajo-ankkuri

x

x

o

 

4.4

Veneköydet

2

2

2

x

4.5

Airot ja mela

o

o

o

x

4.6

Venehaka

x

x

x

xm

4.7

Laitasuojat

x

x

x

x

4.8

Venetikkaat

x

x

x

om

4.9

Heittoliina

x

x

x

 

4.10

Kiinnityshelat

x

x

x

x

4.11

Kaiteet ja kädensijat

x

x

x

xm

4.12

Huurteenpoisto ja lasinpyyhin suljetussa ohjaamossa

x

x

x

xm

4.13

Valonheitin 

x

x

x

 

4.14

Liesi, lämmitin ja ilmanvaihto (asennus ja paloturvallisuus)

x

x

x

 

4.15

Käymälävarustus ja jätehuolto

x

x

x

 

4.16

Veneen ja varusteiden merkinnät

x

x

x

x

4.17

Seuran perälippu tai viiri

x

x

x

o

 

 

 

 

 

 

 

5.

Merenkulkuvarusteet

A

B

C

D

5.1

Kulkuvalot ja ankkurivalo

x

x

x

o

5.2

Merkkikuviot

x

x

x

x

5.3

Äänimerkinantolaite

x

x

x

o

5.4

Tutkaheijastin

x

o

 

 

5.5

Ohjailukompassi

x

x

x

o

5.6

Varakompassi

x

x

o

 

5.7

Suuntimalaite

x

x

o

 

5.8

Loki

x

x

o

 

5.9

Kaikuluotain

x

x

o

 

5.10

Kiikari

x

x

x

o

5.11

Ilmapuntari

x

x

o

 

5.12

GPS- paikanmäärityslaite tai vastaava

x

x

o

 

5.13

Merikartat ja työskentelyvälineet

x

x

x

o

5.14

Yleisradiovastaanotin 

x

x

x

 

5.15

VHF- meriradiopuhelin

x

x

o

 

5.16

Vesiliikenteen säädökset, käsikirjat ja asiakirjat

x

x

x

x

5.17

Tutka

o

o

 

 

 

6.

Turvallisuusvarusteet

A

B

C

D

6.1

Hyväksytyt kelluntavarusteet jokaiselle veneessä olijalle

x

x

x

x

6.2

Turvavaljaat ja juoksuköydet / kiinnityspisteet turvavaljaan köydelle

xpm

2p

2p

 

6.3

Pelastusrengas varusteineen

2

x

x

o

6.4

Punaiset laskuvarjoraketit

o

 

 

 

6.5

Punasoihdut

o

 

 

 

6.6

Pelastuslautta varusteineen 

x

x

 

 

6.7

Varajuomavesi ja varamuona

x

o

 

 

6.8

Ensiapuvälineet

x

x

x

o

6.9

Käsisammutin

2

2

x

o

6.10

Sammutuspeite

x

x

x

 

6.11

Sprinkleri

x

o

o

 

6.12

Käsivalaisin, varaparistot ja polttimot

2

2

x

o

6.13

Tyhjennyspumppu

x

x

x

x

6.14

Kiinteästi asennettu käsipumppu

2

x

x

o

6.15

Koneellinen tyhjennyspumppu

x

x

o

 

6.16

Työkalut ja varaosat

x

x

x

o

6.17

Hätätyökalut

xp

xp

 

 

6.18

Palo- ja kaasuvaroitin ( jos nestekaasulaitteita)

x

x

x

o

 

Kaikkien varusteiden ja laitteiden on oltava toimintakuntoisia, helposti käsille saatavia

ja laadultaan, kooltaan ja teholtaan kyseiselle venekoolle tarkoituksenmukaisia, sekä

milloin niin vaaditaan, hyväksyttyä mallia.

A – ja B- luokassa merenkulku ja turvallisuusvarusteiden on oltava meriteiden sääntöjen

mukaisia.

 

Katsastus määräysiä:

Sammutusvälineet

Veneissä joissa on liekillä toimiva polttolaite, sisämoottori, palavia nesteitä, nestekaasua tai akku, on oltava sammutin. Sen on oltava viranomaismääräysten mukaisesti vuosittain tarkastettu.

A-Luokka:

Kaksi sammutinta, joista toinen on sijoitettu ulos ja toinen sisälle, sekä sammutuspeite. Toisen sammuttimen teholuokan oltava 8A 68B täytös vähintään 2kg ja toisen 27A 183B täytös vähintään 6kg.

B-Luokka:

Kaksi sammutinta sekä sammutuspeite. Toisen sammuttimen teholuokan oltava

 8A 68B täytös vähintään 2kg ja toisen 27A 183B täytös vähintään 6kg.

C-Luokka:

Yksi 27A 183B täytös vähintään 6kg tai vastaava sammutin sekä sammutuspeite.

D-Luokka:

Moottoriveneissä moottoritehon niin edellyttäessä käsisammutin 8A 68B. Uusien sammuttimien on oltava 1.9.1997 voimaan astuneen hyväksymisluokituksen mukaisia. Vanhemmat sammuttimet eivät kelpaa enää.

Nestekaasulaitteet

(Nestekaasuasetus 316/79 ja KTM:n sov. 711/93, SFS-3682)

Kaikkien nestekaasulaitteiden pitää olla hyväksyttyä tyyppiä. Ne tulee asentaa ja tarkastaa voimassaolevien määräysten mukaisesti. Omistajan vastuulla on putkistojen tiiviystarkastus joka kevät. Nestekaasusäiliöiden pitää olla erillisessä tilassa, johon päästään vain veneen ulkotiloista, ja jonka alimmassa kohdassa on tuuletus veneen ulkopuolelle vesirajan yläpuolelle. Nestekaasutila ei saa tuulettua istumalaatikkoon, jos sen tyhjennysputket avautuvat vesirajan alapuolelle. Sisätiloissa olevan nestekaasusäiliön kotelo on oltava kaasutiiviiksi suljettavissa ja tuuletettava alimmasta kohdastaan veneen ulkopuolelle. Letkuasennuksessa letkun yhteenlaskettu pituus saa olla enintään 120 cm.

Veneessä on oltava kaasuvuodon varalta kaasuntunnistin, joka on sijoitetaan veneessä lähelle lattiaa.

pelastusrengas

Purjeveneissä on pelastusrenkaassa oltava pilli, heijastinteipit, valolaite ja ajoankkuri. moottoriveneissä riittää heijastinteipit ja valolaite. Lisäksi moottoriveneissä on ainakin yhden pelastusrenkaan oltava kiinnitetty veneeseen 20 m:n pituisella köydellä. Pelastusrenkaan tulisi olla väriltään punainen, keltainen tai oranssi.

Hätämerkinantovälineet

Hätämerkinantovälineitä suositellaan (EI PAKOLLISIA MISSÄÄN LUOKASSA)

A-Luokka:

4 kpl punaisia laskuvarjoraketteja, 4 kpl punasoihtuja, 4 kpl valkoisia soihtuja ja 2 kpl oranssisavuja.

B-Luokka:

4 kpl punaisia laskuvarjoraketteja (valopistoolin laskuvarjopatruunat korvaavat) ja 4 kpl punasoihtuja.

C-Luokka:

2 kpl punaisia laskuvarjoraketteja (valopistoolin laskuvarjopatruunat korvaavat) ja 2 kpl punasoihtuja.

D-Luokka:

Moottoriveneissä suositellaan 2 kpl punasoihtuja.