Koulutus

Seuran koulutusjärjestelmän ydin muodostuu kolmiportaisesta merenkulun teoreettisesta koulutuksesta.

      1.       Saaristolaivuri

      2.       Rannikkolaivuri

      3.       Avomerilaivuri

Ensimmäinen aste, saaristomerenkulun opetus, keskittyy navigoinnin perusteisiin ja vesiliikennesäädöksiin.
Näiden jokaisen merenkulkijan perustietojen hallitseminen tuo varmuutta pienveneilijän toimintaan vesillä.

Rannikkomerenkulun opetus täydentää aiemmin opittuja tietoja ja siihen sisältyvät mm. paikanmääritysmene-
telmät, eksymä, sääoppi, vuorovesioppi ja elektroninen paikanmääritys. Hyväksytty tutkinto mahdollistaa Kan-
sainvälisen huviveneen kuljettajan pätevyyskirjan saamisen.

Ylin aste, avomerenkulun opetus, antaa valmiudet taivaankappaleiden tunnistamiseen ja paikanmääritykseen
niiden perusteella.

Veneilytaito kurssi SMS

Uusi vesiliikennelaki 1,6,2020

Online Nautical Almanac  

Suomen Navigaatioliitto

Alusten mmsi-numerot (meriradio numerot)

Astronomisen paikanmäärityksen menetelmät

Preivei raumald

Veneilijän turvallisuus opas